Welkom bij Text Corner

Text Corner maakt teksten. Teksten van uiteenlopende aard, zoals brochures, folders, handleidingen, jaarverslagen, huisorganen, memo's, nieuwsbrieven, personeelsbladen of webpagina's. Die teksten schrijven wij voor u of voor uw bedrijf. Of we vertalen ze.

Ons uitgangspunt is even helder als eenvoudig: ú bedenkt uw boodschap en wíj brengen die onder woorden. Woorden die bij u passen en bij het imago van uw bedrijf.